27 Oct 2007

နိဗၺာန္ျမင္ေအာင္...

ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုသာ အားကိုးပါ၊ ျမတ္စြာဗုဒၶ မိန္႔မွာသည္။
သူတစ္ပါးကို အားကိုးလို႔ ဘာဆိုဘာမွ မရျပီ။
ကိုယ္ကိုယ္ကိုသာ အားကိုးပါ၊ ေခမာနိဗၺာန္ ေရာက္ႏိုင္သည္။


ဒါပဲေတြးေတာ႔၊ ဒါပဲစဥ္းစားေတာ႔၊ ဒါပဲရတာေပါ႔။
စာပဲေတြးေတာ႔၊ စာပဲစဥ္းစားေတာ႔၊ စာပဲရတာေပါ႔။
တရားပဲေတြးေတာ႔၊ တရားပဲစဥ္းစားေတာ႔၊ တရားပဲရတာေပါ႔။
ဆရာေတာ္အရွင္အာစာရာလကၤာရ(ႏိုင္ငံေတာ္ဘြဲ႕တံဆိပ္ ၉-ဘြဲ႕ရ)

အျပည့္အစုံသုိ႔

မတူညီျခင္းအေၾကာင္း...

လူခ်င္းမတူတာ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ကံခ်င္းမတူလို႔ပဲ။
ကံခ်င္းမတူတာ ဘာေၾကာင့္လဲ။ စိတ္ခ်င္းမတူလို႔ပဲ။
စိတ္ခ်င္းမတူတာ ဘာေၾကာင့္လဲ။ အေတြးခ်င္း မတူလို႔ပဲ။
ဆရာေတာ္အရွင္အာစာရာလကၤာရ(ႏိုင္ငံေတာ္ဘြဲ႔တံဆိပ္ ၉-ဘြဲ႕ရ)

အျပည့္အစုံသုိ႔

26 Oct 2007

တရားသေဘာ...

ရွိတဲ႔တရားက က်င့္တဲ႔သူကို ေစာင့္ေရွာက္သည္။

မရွိတဲ႔တရားက က်င့္တဲ႔သူကို ဖ်က္စီးသည္။
ဓမၼဒူတဆရာေတာ္အရွင္ေဆကိႏၵ

အျပည့္အစုံသုိ႔

25 Oct 2007

ျမန္မာကို ကမ ၻာကေလးစားေရး...

ဖီလိုဆိုဖီေခၚ ဒႆနိကေဗဒသည္ ဘ၀အေၾကာင္းႏွင့္ ေလာက အေၾကာင္းတို႔ကို ေတြးေခၚထားၾကသည့္ အေတြးအျမင္ဆိုင္ရာ ပညာျဖစ္သည္။ အေနာက္တိုင္း ဒႆနိကပညာရွင္မ်ားသည္ ေမာဟမ်က္ႏွာဖံုးစြပ္လ်က္ႏွင့္ ပညတ္နယ္တြင္ ဘ၀သစၥာႏွင့္ ေလာကသစၥာမ်ားကို ရွာေဖြေနၾကရာ ယေန႔တိုင္ မေတြ႕ရွိၾကေသး ပါ။

သူတို႔ရွာၾကံေနၾကေသာ သစၥာအမွန္တရားမ်ားအားလံုးသည္ ဗုဒၶ အဘိဓမၼာတြင္ အကုန္အရန္သင့္ရွိေနၾက၏။ မွန္ကန္ေၾကာင္း သိပၸံနည္းက် လက္ေတြ႕ျပျပီးလည္းျဖစ္၏။ ဗုဒၶအဘိဓမၼာ ကမ ၻာသိ ေအာင္လုပ္ႏိုင္လွ်င္ ျမန္မာကို ကမ ၻာကေလးစားလာရမည္ ျဖစ္သ တည္း။
ဆရာၾကီးေဒါက္တာမင္းတင္မြန္(ဓမၼကထိက)

အျပည့္အစုံသုိ႔

24 Oct 2007

မိုက္သူႏွင့္လိမၼာသူ...

မိုက္သူသည္ မိမိလုပ္ငန္း မေအာင္ျမင္လွ်င္ တစ္ျခားသူမ်ားအေပၚ အျပစ္ဖို႔၏။ ထို႔ထက္လိမၼာသူသည္ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ အျပစ္ဖို႔၏။ အလိမၼာဆံုးပုဂၢိဳလ္ကေတာ႔ ဘယ္သူ႔ကိုမွ အျပစ္မဖို႔။
ဆရာေတာ္အရွင္ဇ၀န

အျပည့္အစုံသုိ႔

သစၥာမသိရင္...

သစၥာမသိတဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ ေနျမဲအိမ္ဟာ အပါယ္ေလးပါးဆိုေတာ႔ သစၥာမသိရင္ ငရဲ၊ တိရစၧာန္၊ ျပိတၱာ၊ အသူတကာယ္ ဒီေလးဘံုဟာ ကိုယ္႔အိမ္နဲ႔အလားတူပါပဲ။ သစၥာမသိသူေတြ ေနရမယ္႔အိမ္၊ သြားရ မယ္႔စခန္းပါပဲ။
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ေအာင္ဆန္းဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး

အျပည့္အစုံသုိ႔

22 Oct 2007

အႏိုင္အ႐ံႈးဆိုတဲ႔ အက်ိဳးအျမတ္

အႏိုင္အ႐ံႈးဆိုတဲ႔ အက်ိဳးအျမတ္ေတြတြက္ျပီး အျငင္းပြားေနၾကရင္ ျဖင့္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈျပိဳကြဲမွာ မလြဲဧကန္ပါပဲ။ စည္းလံုးေရး ပ်က္ ျပားခဲ႔တဲ႔ သာဓကေတြလည္း အမ်ားအျပား ရွိခဲ႔ဘူးၾကပါျပီ။ ႏိုင္သူ

မွာလည္း ႏိုင္လို႔ ရတက္မီးေတြပြား၊ ႐ံႈးသူမွာလည္း ဒုကၡေတြမ်ား၊ ဒီေတာ႔ အႏိုင္အ႐ံႈးဆိုတဲ႔ အက်ိဳးအျမတ္ရလိုမႈကို ဦးတည္ရင္ျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရဘို႔ မလြယ္ကူပါဘူး။
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ေအာင္ဆန္းဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး

အျပည့္အစုံသုိ႔

21 Oct 2007

ဘ၀ရွင္းေအာင္...

အေတြးရွင္းမွ အျမင္ရွင္းတယ္။ အျမင္ရွင္းမွ စိတ္ရွင္းတယ္။ စိတ္ရွင္းမွ အလုပ္ရွင္းတယ္။ အလုပ္ရွင္းမွ ဘ၀ရွင္းတယ္။

သူဘယ္သူလဲ၊ ငါဘာလဲ၊ အေတြးကဘဲ ဖန္တီးတယ္။ အေတြးမတူ အျမင္မတူ၊ စိတ္မတူ လူမတူ ကြဲျပားတယ္။
ဆရာေတာ္အရွင္အာစာရာလကၤာရ(ႏိုင္ငံေတာ္ဘြဲ႔တံဆိပ္ ၉-ခုရ)

အျပည့္အစုံသုိ႔

ကံအက်ိဳးေပးအပါယ္...

ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟေတြ၊ မာနေတြ၊ ဒိ႒ိေတြစတဲ႔ တရားေတြ၀င္ လာျပီဆိုတာနဲ႔ ေဟာ…

ေသသည္၏အျခားမဲ႔၌ အပါယ္က်မယ္။ ဒီဘ၀ အထက္တန္းက် က် မ်က္ႏွာပန္းလွလွနဲ႔ ၀မ္းသာစရာ ေကာင္းပါရဲ႕။ တကယ္ေသတဲ႔ အခါက်ေတာ႔ အေလာင္းလွသုႆာန္၊ ကံအက်ိဳးေပးကအပါယ္ ဆိုရင္ ေကာင္းပါ့မလား။
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ေအာင္ဆန္းဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး

အျပည့္အစုံသုိ႔

ဥာဏ္မဦးခင္ အေသဦးသြားရင္…

ကိုယ္က်ိဳးလွလွ နည္းပါလိမ္႔မည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မအိုခင္၊ မနာခင္၊ မေသခင္ တျခားလုပ္ရမွာလား။ တရား အားထုတ္ရမွာလား။

- မအိုေသးခင္၊ တရား၀င္၊ အဆင္ေျပလွသည္၊ အိုေသာခါမွ၊ တရား မရ၊ မွားၾကပါလိမ္႔မည္။
- မနာသးခင္၊ တရား၀င္၊ အဆင္ေျပလွသည္၊ အိုေသာခါမွ၊ တရား မရ၊ မွားၾကပါလိမ္႔မည္။
- မေသေသးခင္၊ တရား၀င္၊ အဆင္ေျပလွသည္၊ အိုေသာခါမွ၊ တရားမရ၊ မွားၾကပါလိမ္႔မည္။
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ေအာင္ဆန္းဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး

အျပည့္အစုံသုိ႔

လူသားတို႔ရဲ႕စိတ္ဆိုတာ...

ႏွလံုးသားမွာ ဘုရားတည္မေပးရင္ လမ္းေဘးမွာရွိေနတဲ႔ အမိႈက္ပံုး ၾကီးလို ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ အမိႈက္ပံုတို႔၊ အမိႈက္ပံုးတို႔ဆိုတာ ထား တာကလည္း လမ္းေဘးမွာ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ကလည္းအမိႈက္ထည့္ ဘို႔ဆိုေတာ႔ ေတြ႕တဲ႔သူေတြက ၾကံဳရာအမိႈက္ေတြထည့္သြားတယ္။

အမိႈက္ေတြထည့္သြား၊ တံေတြးအညစ္အေၾကးေတြ စြန္႔သြား၊ ကြမ္းေသြးေတြ ေထြးသြား၊ ေကာင္းတာတစ္ခုမွ မထည့္ပါဘူး။ ဒါမ်ိဳး လိုဘဲ ပုထုဇဥ္တို႔ရဲ႕ စိတ္ႏွလံုးခႏၶာအစဥ္ဟာလည္း ႏွလံုးသားထဲ တရားထည့္မေပးရင္ အမိႈက္ပံုးၾကီးလိုျဖစ္ေနတယ္။ အမိႈက္က သူမ်ားေတြ လာထည့္တာမဟုတ္ဘူး။ ကိုယ္႔ဟာကုိ ထည့္ေနတာ။ ေလာဘက အမိႈက္ေတြလာထည့္၊ ေဒါသက အမိႈက္ေတြလာထည့္၊ ဣႆာ မစၧရိယစတဲ႔ ကိေလသာေတြကအမိႈက္ေတြ လာထည့္ ေတာ႔ ႏွလံုးသားထဲ တရားမထည့္ရင္ အမိႈက္ေတြ ႐ႈပ္ေထြး ျပည့္က်ပ္ေနတယ္။
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ တိပိဋကဓရ-ဓမၼဘ႑ာဂါရိက
(ေယာ)ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးအရွင္သီရိႏၵာဘိ၀ံသ

အျပည့္အစုံသုိ႔