1 Dec 2012

ခက္ျခင္းႏွင့္လြယ္ျခင္း

ခက္ျခင္းသည္ တရားေလးပါးေပ်ာက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဘာလုပ္လုပ္ခက္ေနျခင္းျဖစ္၏။ တရားေလးပါးရွိပါက ဘာမဆိုလြယ္သြားေတာ့သည္။ ထို တရားေလးပါးမွာ- လုပ္ခ်င္သည့္ စိတ္ဆႏၵ၊ လုပ္တတ္သည့္ ပညာ၊ အားထုတ္ေနက်ျဖစ္ေသာ ၀ီရိယတရားတို႔ျဖစ္၏။ ၎ စိတ္၊ ဆႏၵ၊ ၀ီရိယ၊ ပညာဆိုသည့္ အဓိပတိတရားေလးပါးသာ ထည့္လုပ္၊ ဘာလုပ္လုပ္ လြယ္ကူၿပီး ေအာင္ျမင္မွာ ေသခ်ာေပသည္။

No comments: